THE BLOC

AROUND THE BLOC

'BUNNY CHOUX' Cute & Creative by our Pastry Chef

เมนูพิเศษเฉพาะเสาร์อาทิตย์ประจำเดือนกันยายน BUNNY CHOUX Vanilla & strawberry choux cream Weekend Special ชูครีมลูกโต 2 ลูก สอดไส้ด้วย เพรสทรีครีมวานิลาหอมๆ (vanilla pastry cream) และ วานิลาเพรสทรีครีมกับสตรอเบอรี่ฟิลลิ่ง ( vanilla & strawberry cream ) ย้ำเมนูนี้เป็นเมนูพิเศษที่มีเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ และมีจำนวนจำกัดนะครับ 😊 รีบมากันนะครับ มีจำนวนจำกัดนะครับ  

40455080_1613643292097749_1746342842244005888_n.jpg